REFERENCE LISTA

„MERIT-INVEST“ doo (Subotica) – zaštita od smrzavanja silazne rampe za garažu, 15M2

„SPORTCAFFE“ doo (Subotica) – podno grejanje ugostiteljskog objekta, 130 m2

„BDM-GRADNJA“ doo (Beograd) – podno grejanje tople leje, 2 m2

„PROMIST“ doo (Novi Sad) – zaštita od smrzavanja i otapanja snega sa terase, 70 m2

„ALPE-PLAST“ doo (Subotica) – podno grejanje stambenog objekta, 20 m2

 „MINIKS“ doo (Subotica) – podno grejanje u cilju dogrevanja prostora, 8 m2

BAČKA TOPOLA - PORODIČNA KUĆA, 130 m2

BEOGRAD -  HAMBURGERIJA PINK PANTER, 25 m2

CRVENKA -  STAMBENA KUĆA, 110 m2

CRVENKA - STAMBENA KUĆA, 215 m2

GAKOVO - STAMBENA KUĆA, 36 m2

JAGODINA - MONTAŽNA KUĆA, 62 m2

KELEBIJA - SLANA SOBA, 18 m2

KRIVAJA – STAN, 68 m2

KULA - STAMBENA KUĆA, 98 m2

KULA - SPUST U GRARAŽA, 27 m2

NOVI SAD - TERASA –OTAPANJE SNEGA, 70 m2

NOVI SAD – STAN, 37 m2

NOVI SAD – STAN,62 m2

NOVI SAD - STAMBENA KUĆA, 92 m2

PALIĆ - STANBENA KUĆA, 27 m2

KULA - POSLOVNI PROSTOR, 85 m2

SUBOTICA - STANBENA KUCA, 105 m2

SUBOTICA  -STAN GALERIJA, 58 m2

TURIJA - STANBENA KUĆA, 48 m2

VRBAS - STANBENA KUĆA, 138 m2

VRBAS - STANBENA KUĆA, 98 m2

VRBAS - STANBENA KUĆA, 132 m2

SOMBOR - STANBENA KUĆA, 68 m2

SOMBOR - POSLOVNI PROSTOR, 24 m2

SEGEDIN (MAĐARSKA) - STANBENI PROSTOR, 68 m2

ŠUPLJAK - POSLOVNI PROSTOR, 132 m2

BAČKA TOPOLA - STAMBENA KUĆA, 38 m2

VALPOVO HRVATSKA 130 M2

VRBAS PROIZVODNJA JANA KOMERC PLUS 890 M2

ZRENJANIN STAMBENI PROSTOR 2O5 M2

KULA STAMBENI PROSTOR 297 M2

PARKING SERVIS BEOGRAD 12 KUĆICA

VALJEVO POSLOVNI PROSTOR 87 M2

 

PRIVREDNI OBJEKTI –FARME-PRASILIŠTA

 

FARMA SENKOVAC (HRVATSKA), 142 TABLE

FARMA ŠUPLJAK, 24 TABLE

FARMA SUBOTICA, 36 TABLI

FARMA TOTOVO SELO, 14 TABLI

CARNEX VRBAS, 12 TABLI

FARMA VIŠNJEVAC, 17 TABLI

UZGAJIVAČNICA PASA NOVISAD, 8 TABLI